Contact person in charge
描述
Xinjiang
描述
描述
描述
描述
InnerMongolia
描述
描述
描述
描述
描述
描述
Tjianjin
描述
Shandong
描述
描述
描述
描述
描述
描述
Jiangsu
描述
描述
Zhejiang
描述
描述
描述
描述
描述
Sichuan
描述
描述
描述
Hunan
描述
描述
Guangdong
描述
描述
Taiwan
Gansu
Ningxia
Heilongjiang
Jilin
Liaoning
Tibet
Beijing
Anhui
Hebei
Guangxi
Fujian
Chongqing
Henan
Shānxi
Shǎnxi
Qinghai
Guizhou
Yunnan
Shanghai
Hubei
Jiangxi
Hainan
Principal
Contact: Manager Wang
Telephone:18738165552
Area:Gansu、Ningxia、Heilongjiang、Jlin、Liaoning
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Liu
Telephone:13733806307
Area:Hebei、Anhui、Zhejiang
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Zheng
Telephone:13783530515
Area:Shanxi、Shanxi、Shandong、Qinghai
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Zhang
Telephone:13733159262
Area:Fujian、Guangdong、Guangxi
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Hu
Telephone:13526570163
Area:Tianjin、Henan、Chongqing
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Pan
Telephone:13913574662
Area:Jiangsu
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Wang
Telephone:13674910590
Area:Beijing、Xinjiang、Tibet
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Hui
Telephone:13608688143
Area:Shanghai、Sichuan、Guizhou、Yunnan
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
Principal
Contact: Manager Song
Telephone:15036128879
Area:Hunan、Hubei、Jiangxi、Hainan
After-sales phone:0371-63813832
Regionaldirector
描述
描述
Eye knowledge
描述
Eye knowledge
 • What is a cataract? 2020-08-24
  Where a variety of reasons, such as ...
  Where a variety of reasons, such as ...
  Where a variety of reasons, such as aging, genetic, local nutritional disor...
 • Human crystals, which are made of pr...
  Human crystals, which are made of pr...
  Human crystals, which are made of protein and water, can become cloudy or c...
 • What is glaucoma? 2020-08-24
  Glaucoma is a group of diseases char...
  Glaucoma is a group of diseases char...
  Glaucoma is a group of diseases characterized by atrophy and depression of ...
 • Unilateral or bilateral, two eyes ca...
  Unilateral or bilateral, two eyes ca...
  Unilateral or bilateral, two eyes can have successively, progressive vision...